Let op de kids met halen en brengen

12 december 2020

RAPPERS,

Uit de omgeving zijn meldingen binnengekomen van een persoon die kinderen snoep aanbiedt om vervolgens met hem mee te gaan. Dit is gebeurd bij scholen en voetbalverenigingen.
Vooralsnog heeft dit gelukkig nog niet bij RAP plaatsgevonden. Desondanks willen we ouders van kinderen vriendelijk verzoeken om hun kinderen kort voor de training bij het complex af te zetten en ook na de training de kinderen weer op te halen.

Sportieve groet en bedankt voor de medewerking,

Jeugdbestuur S.V. RAP