Coronamaatregelen S.V. RAP

26 november 2021

Door Bestuur SV RAP op 26 november 2021

Beste leden en bezoekers van SV RAP. Het kan niet ontgaan zijn dat de corona- maatregelen flink aangescherpt zijn en dat dat van grote invloed is op wat wel en niet mag op ons sportpark. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, en daarmee de veiligheid te vergroten, zetten we de belangrijkste richtlijnen op een rijtje. Die zijn leidend voor alle leden en alle bezoekers aan ons sportpark.

Algemeen:

  • Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden of bij trainingen. Er is een controle bij de toegangspoort of de entree van ons clubhuis.
  • Per team (RAP of bezoekend) worden maximaal 5 begeleiders toegelaten, dat is bijvoorbeeld de coach, teamleider, trainer en/of grensrechter. Het is aan het (bezoekend) team te beslissen welke 5 begeleiders dat zijn. Dit is inclusief ‘noodzakelijke meerij-ouders’.
  • Op het veld mogen maximaal 2 begeleiders aanwezig zijn. De overige ouders/begeleiders moeten, voldoende ruimte in acht nemend, achter de hekken een plek vinden.
  • Er vindt een QR-code check plaats vanaf 18 jaar bij de ingang van ons clubhuis.
  • De kleedkamers blijven open maar gaan niet op slot. De lockers zijn wel beschikbaar.
  • De instructie van de Corona-functionaris is leidend.

Clubhuis:

  • De kantine is gesloten vanaf maandag tot en met vrijdag.
  • In ons clubhuis bent u verplicht te gaan zitten en 1,5 meter afstand aan te houden.
  • Probeer het bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten.

.We hopen als RAP dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt om de maatregelen te respecteren. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Met ieders medewerking zal alles in een goede sfeer en orde verlopen.

Dank!!

Bestuur SV RAP