S.V. RAP en de CORONAREGELS

5 november 2021

Beste bezoekers van S.V. RAP op Sportpark ’t Loopveld te Amstelveen

Na de persconferentie en het kamerdebat zijn de regels voor sportverenigingen aangepast.

DIT BETEKENT OP ONS SPORTPARK HET VOLGENDE:

Iedereen van 18 jaar en ouder die ons clubgebouw wil betreden, dient in het bezit te zijn van een Corona toegangsbewijs. Dit betreft dus ook het horecagedeelte de toiletten alsmede de terrassen rondom.

Er zal controle plaatsvinden en het aantal geopende toegangsdeuren is daardoor beperkt.

Dit beleid is van toepassing op iedereen (Rappers, en bezoekers) vanaf 18 jaar en ouder, waaronder dus o.a. toeschouwers, scheidsrechters, trainers, teamleiders en spelers.

Buiten op het Sportpark zijn er geen beperkingen, maar het verzoek is wel om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

OPROEP AAN ONZE LEDEN EN BEZOEKERS

De sv RAP ondersteunt uiteraard het doel van de maatregelen die er op gericht zijn de Coronabesmettingen in te dammen. Tegelijkertijd kent het clubhuis een aantal toegangsmogelijkheden en is het organisatorisch een lastige opgave om de uitvoering van alle maatregelen waterdicht te krijgen.

Wij doen om die reden een dringend beroep op alle leden en bezoekers die ons Sportpark betreden, om ons te helpen dit in goede banen te leiden.

Meehelpen houdt in dat u zich ook zonder controle aan de richtlijnen houdt en niet in discussie te gaan over nut en noodzaak van deze maatregelen met de personen die door de sv RAP worden ingezet om het beleid te handhaven, want dit zijn vaak vrijwilligers en/of mede-clubgenoten.

Laten we er ondanks alle maatregelingen samen het beste van maken.

BESTUUR S.V. RAP